E-post

johanna@vardefull.se

Läs mina senaste Instagraminlägg

Genom mitt yrkesliv har jag haft samtal med barn och unga i skolhälsan, terapisamtal med föräldrar och samtal med döende i livets slutskede.

Det finns ett glapp mellan de relationerna som barn och unga söker, det som föräldrar försöker leva upp till och det som faktiskt räknas som det viktigaste i livet när man ligger på sin dödsbädd, de nära relationerna. Ett glapp som jag arbetar med att överbrygga i @vardefull.se

Blogg

Hej fina du!

Jag är så glad att just du hittat hit, det är jag som är Johanna! I grund och botten är jag en människointresserad person som älskar det mellanmänskliga, det vill …